HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Chương trình Cử nhân Quốc tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân IBD@NEU

Hợp tác với Tổ chức Pearson, ĐHTH Coventry, ĐHTH Sunderland, ĐHTH West of England, Vương quốc Anh

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thông tin cơ bản

Thông tin tuyển sinh

Quá trình học tập

Hoạt động ngoại khóa

Thông tin bổ sung

Thông tin giấy tờ